Golf

Vejledning

Nyeste software opdatering:

Software

Beskrivelse:
I fanen system findes alle oplysninger omkring softwaren i enheden. Det viste billede viser den seneste udgave.

MCU + Shell opdatering
Såfremt du har en lavere version, afhjælper denne opdatering følgende:

  • Information omkring at aircon kun kan tændes, når motor kører.
  • Blå skærm i bakgear, selvom kamera er fravalgt.
  • Såfremt Golf 7 er uden DK pakke og har en lyskontakt uden AUT stilling, så vil bilen med knap sat i position On(1), medføre at enheden har lys i alle knapper, efter man forlader og låser bilen. Dette er korrigeret med seneste MCU.

Information omkring download
Download de 2 filer ”Golf 7 shell 3.03.8” og ”Golf 7 mcu 1.27” på en tom USB.

Herefter går man i APPS -> Filer -> Andet -> USB og starter opdateringerne én efter én ved at dobbeltklikke på de blå ikoner.

Software

OBS !
Det er altid en god idé at gå ind i fanen ”valgmuligheder” og se, om indstillinger er korrekt sat efter opdateringen, da vi ikke ved om media er pauset i bakgear, eller om info omkring tidszoner m.m.

Monteringsvejledning

BT 3.02.7
til top