Qashqai

Vejledning

Nyeste software opdatering:

Sys

Beskrivelse:
I fanen system findes alle oplysninger omkring softwaren i enheden. Det viste billede viser den seneste udgave.

Shell opdatering
Såfremt du har en lavere version, afhjælper denne opdatering følgende:
  • Frysning af skærmbillede.
  • Nedsat hastighed mellem menuer m.m, som er set i forbindelse med tilslutning af mobiltelefon i USB enheden.

Information omkring download
Download filen ”quashai No FR 3.06.1” på en tom USB.

Herefter går man i APPS -> Filer -> Andet -> USB og starter opdateringerne ved at dobbeltklikke på det blå ikon.

Sys

Gå til "Navigations-software opdatering"

OBS !
Det er altid en god idé at gå ind i fanen ”valgmuligheder” og se, om indstillinger er korrekt sat efter opdateringen, da vi ikke ved om media er pauset i bakgear, eller om info omkring tidszoner m.m.
til top