GVNMIB1

Vejledning

Download mappen Garmin og udpak denne. Læg den udpakkede mappe "Garmin" på et SD-kort og følg nedenstående vejledning.
Det er vigtigt, at bilens anlæg er tændt/aktiveret, derefter skal du følge punkterne i vejledningen herunder.

  1. Indsæt SD-Kort i Navigationsmodulet. Sidder der et SD-kort i forvejen skal du forsigtigt fjerne dette.(Må ikke smides væk)
  2. Afvent ca. 1 min (opdateringen starter automatisk).
  3. Opdateringen varer ca.3-5min.
  4. Du må ikke slukke eller afslutte opdateringen under installationen!
  5. Når opdateringen er afsluttet, kan du, ved at gå i Settings>Device>About se, om din nye software version er korrekt Software version 2.60.
  6. Hvis opdateringen er korrekt installeret, fjern da igen det indsatte SD-kort ”opdateringen”. Og sæt det gamle kort i om nødvendigt igen.
til top